Городоцька районна рада

МЕНЮ32000
вул. Шевченка, 20
м. Городок,
Хмельницька обл.,
Україна.


тел.3-28-17
факс.3-10-64Комунальне підприємство "Госпрозрахункове виробниче архітектурно-планувальне бюро"

1. Загальна інформація:

Скорочена назва українською:

КП"ГВ архітектурно-планувальне бюро"

Повна назва українською:

Комунальне підприємство

оспрозрахункове виробниче архітектурно-планувальне бюро"

Скорочена назва англійською (за наявності):

 

Повна назва англійською (за наявності):

 

Код ЄДРПОУ

14165259

Адреса:  

32000, Хмельницька область, м.Городок, вул. Грушевського, 80

Контактні телефони, факс

0678980256, 067928333

Email

kpapb@i.ua

Контакти аварійних служб (за наявності):

 

Контакти для подачі запитів на доступ до публічної інформації

kpapb@i.ua, 0678980256

Банківські реквізити

 р/р 26004060324550, ПАТ КБ «Приватбанк»,   МФО 315405

Короткий опис підприємства/закладу, цілі його діяльності

Виготовлення проектної та технічної документації, консультаційні послуги по будівництву та архітектурі

Відсканована копія статуту в чинній редакції

Статут

Відскановані копії інших правовстановлюючих документів

  2. Інформація про фінансовий стан:

Фінансова звітність підприємства

Звіт за 2014 рік

Звіт за 2015 рік

Звіт за 2016 рік

Звіт за 2017 рік

Звіт за 2018 рік

Звіт за 2019 рік

Щорічний висновок та звіт за результатами незалежної 
аудиторської перевірки (за наявності)

 

Річний план закупівель

Інформація про статті та суми витрат та доходів, які пропонуються 
Підприємством для включення до проекту бюджету міста

 

Відомості про договори, учасником яких є Підприємство, інформація 
про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України 
"Про відкритість використання публічних коштів"

 

Інформація про операції та зобов'язання Підприємства з державним 
та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, 
підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання 
комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), 
що виникають у результаті такої співпраці

 

 3. Інформація про керівництво:

Директор:

Куцик Олеся Мирославівна

Фото директора

Телефон:

 

Електронна пошта:

kpapb@i.ua

Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику)

Декларація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік

Головний бухгалтер:

Безрука Валентина Володимирівна

Фото головного бухгалтера

Телефон:

 

Електронна пошта:

kpapb@i.ua

Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику)

Декларація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік 

 

Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) підприємства та закладу, принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб'єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарногопідприємства та закладу є незалежним

Річний звіт керівника про діяльність підприємства/закладу комунальної власності

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Річний звіт наглядової ради підприємства/закладу комунальної власності (у разі її утворення)

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника, його заступників та членів наглядової ради, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отриманняяких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненням

Преміювання керівника проводиться відповідно до умов контракту на положення про призначення та звільнення керівників комунальних підприємств установ та організацій

Структура підприємства/закладу з назвою структурних підрозділів та контактними даними керівників (прізвище, ім'я та по батькові, фото, телефон, електронна пошта)

 

 

повернутись на попередню сторінку


!!! Городоцька районна рада, 32000, Хмельницька область, м. Городок, вул. Шевченка, 20, тел. 3-28-17, факс 3-10-64, web-сайт : www.rgorodok.km.ua, E-mail : rayrada2011@gmail.com !!!

З різних питань звертатися по E-mail: rayrada2011@gmail.com О.П.Зелінська


META-Ukraine Городоцька міська рада Site Banner www.rgorodok.km.ua